در روایتی از پیامبر(ص) آمده است که هر کس مال حرامی به دست آورد، آن را در حوادث سخت از دست می‌دهد
به دلیل بی توجهی مدیران این مجموعه در پرداخت بدهی طراحی وب سایت (۱۰ ماه تاخیر در پرداخت بدهی) و بد قولی های مکرر …
این وب سایت از دسترس خارج گردیده است.

متاسفانه از اعتماد من سوء استفاده شد و کلی هزینه از جیب دادیم …

من یک طراح سایت هستم که توی این شرایط اقتصادی به این مجموعه اعتماد کردم و چندین میلیون ضرر کردم.

این وظیفه شرعی من بود که اطلاع بدم که شما هم مثل من مال باخته نشین … و بدتر از مال باختن، اعتماد باختنه … واقعا دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم …

مراقب دزدان اعتماد و آرامش باشیم …