واحد تحقیق و توسعه R&D

واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت ماشین سازی شیر فراوران نقش تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش را داراست.
فعالیت این واحد تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری،کیفیت، سطح استاندارد و سهم بازار دارد که از بدو شروع فعالیت شرکت، فعالیت خود را آغاز نموده است.
در این واحد نیازهای بازار توسط کارشناسان ارزیابی و تحلیل میگردد و با ارائه ایده و راهکارهای مناسب اقدامات لازم جهت طراحی، آزمایش و تجاری سازی نمونه های ساخته شده جهت رفع نیاز بازار صورت میگیرد.

این واحد در شرکت ماشین سازی شیرفراوران دارای آزمایشگاهی مجهز و متشکل از نیروهای زبده، متعهد و خستگی ناپذیر است که با تلاش شبانه روزی این گروه اولین محصول ما با نام تجاری شانی مو با تفاوت های بسیار گسترده و پیشرفته تر از نمونه های داخلی این دستگاه وارد بازار گردید و در فاصله ی زمانی کمتر از یکسال نام این محصول را بر صدر محصولات مشابه درخشاند.

فهرست